γ. Το Damigos Tours ως αντιπρόσωπος αεροπορικών εταιριών

Το Damigos Tours υπήρξε το πρώτο τουριστικό γραφείο στο νησί που ασχολήθηκε με
την αντιπροσώπευση και εξυπηρέτηση αεροσκαφών (HANDLING and SUPERVISING)  όταν
το 1975 προσγειώθηκε η πρώτη Charter αεροπορική εταιρεία στην Σαντορίνη.

Στην διάρκεια όλων αυτών των χρόνων το DAMIGOS TOURS  έχει εστιάσει τις προσπάθειες του στο να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας βασισμένες στην υπευθυνότητα, τον επαγγελματισμό, την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού του με
σεμινάρια σχετικά με την εξυπηρέτηση αεροσκαφών στο έδαφος και την ασφάλεια των
πτήσεων, αλλά πάνω απ' όλα διατηρώντας άριστες και εποικοδομητικές σχέσεις με τις αρχές του αεροδρομίου (Πολιτική Αεροπορία , Αστυνομία, Τελωνείο, κλπ.) Σαντορίνης, εξασφαλίζοντας μία επιτυχημένη συνεργασία μαζί τους, η οποία έχει αποδειχθεί κρίσιμη και αποτελεσματική, στην προσπάθεια του DAMIGOS TOURS στο να εξυπηρετήσει τις αεροπορικές εταιρείες και να ξεπεράσει λειτουργικά προβλήματα και δυσκολίες που συναντούν.